Appeltern

De Wilde Weelde Wereld gaat naar Appeltern

In 2012 heeft de vakgroep Wilde Weelde een tuin aangelegd op de Floriade: De Wilde Weelde Wereld, een prachtige tuin die niet voor niets goud won in de categorie tuinarchitectuur. Mede vanwege dit succes heeft de eigenaar van De Tuinen van Appeltern, Ben van Ooijen, de vakgroep gevraagd een natuurlijke tuin bij hem aan te leggen. De Wilde Weelde is trots om hier een natuurrijke tuin te mogen realiseren.
In 2013 is een tijdelijke invulling gerealiseerd: een spiraalvormige akker, ingezaaid met verschillende mengsels van eenjarige akkerbloemen.

Vanaf september 2013 wordt in fasen de definitieve invulling gerealiseerd volgens onderstaand ontwerp.

Het ontwerp


Het ontwerp

Het terrein is c.a. 5000 m2 groot en grenst aan de Vaste plantencollectie en de “loungetuinen”.

Via goed toegankelijke hoofdpaden en informele avontuurlijke paadjes loopt de bezoeker straks door de tuin. De indeling van de tuin nodigt de bezoeker uit tot ontdekken. Via de beslotenheid van een stinzenbosje loop je langs de waterpartij met natuurlijke oevers en verborgen hoekjes. Vanaf het uitzichtpunt kijk je over fraaie bloemenweides, de zwemvijver en zie je de meer stenige wereld van stadsborders (openbaar groen) en stadstuintjes.

Achter de stadstuintjes ligt straks een oase, ingericht als een gemeenschappelijke buurttuin. Een grote paddenpoel, bruggen die net boven het water hangen, waar je kunt hengelen naar watertorren en libellenlarven. Stapstenen en een boomstam vormen een avontuurlijkere route. Je wordt er omringd door een weelde aan wilde planten, bomen en struiken. Een plek om samen met buurtgenoten te genieten van natuur en rust.

In de Wilde Weelde Wereld kun je ontdekken welke planten er  in de diverse biotopen groeien. We laten zien hoe de ideeën van Wilde Weelde toegepast kunnen worden in de  eigen tuin, maar ook hoe je vorm kunt geven aan  groen voor bijvoorbeeld ouderen, gehandicapten en kinderen. Er wordt gewerkt met verrassende materialen met een duurzaam karakter.

Realisatie

De aanleg van het ontwerp wordt gerealiseerd door een aantal grotere, uitvoerende bedrijven binnen de vakgroep Wilde Weelde. Ook worden er regelmatig werkdagen georganiseerd, waar alle vakgroepleden aan mee kunnen doen. De hele zomer hebben de bezoekers van Appeltern kunnen genieten van prachtig bloeiende spiraalakkers. In september 2013 is de aanleg van de Wilde Weelde Wereld gestart. Regelmatig worden de vorderingen beschreven in blogs, te vinden op deze site.

Ook zijn we te volgen op facebook.

De aanleg van de spiraalakker